Copyright

Når i afgiver bestilling anføres filnavn. Dette kan i finde ved at trykke på I og aflæse i informations boksen under billedet. Hvis man gerne vil købe billedet der hedder 14-06-04-025 skriver man.

Billed ID : 14-06-04-025

Hvad type formater det ønskede billed kan leveres i vil fremgå af informationen på under pågældende billed.
Pixelution benytter følgende formater.
Jpeg. RAW (8 Bit + 16 Bit). Tiff (8 Bit + 16 Bit)
Størrelse billederne leveres i 3072 x 2048 Pixel ( 32,51 cm x 21,67 cm 240 Dpi ) ( 26,01 cm x 17,34 cm 300Dpi)

16 bit kun mulig ved RAW

Betaling skal for gå til Pixelutions bank konto i vil få oplyst ved ordre Levering af det / de bestilte billeder vil kun ske efter den fulde betaling er modtaget
I kan modtage billederne på følgende måder. Ftp server eller URL med ZIP-fill Hvor Pixelution vil give kunden adgang efter betaling.
CD/DVD sendt med posten. Desuden kan det / de hvis det haster sendes med Fedex eller Ups dog for kundens egen regning.
Med hensyn til billedet kan de vælges i orginal versionen eller en redigeret version (det vil som regl være den redigerede version der er uploadet).

A. Billeder solgt, ejes suverænt af Carolien Stuhr. Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret.

B. Billederne må kun anvendes til det på forhånd aftalte foremål.

C. Køber skal fremsende specificeret beskrivelse af billedernes anvendelse samt dokumentation, eksempelvis i form af publikation.

D. Ved al offentliggørelse skal fotografens navn anføres.

E. Ansvaret for anvendelsen af de af Carolien Stuhr solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan Pixelution eller Carolien Stuhr ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på billederne værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.


F. Pixelution eller Carolien Stuhr hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede.

Copyright

Indholdet af disse sider er kun til personlig brug. Hverken billeder eller pauseskærme må offentligt bruges eller reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Carolien Stuhr.

Enhver overtrædelse af oven stående eller uaftoriseret brug af billeder vil medføre Politi anmeldelse.

 

Mvh. Pixelution